BAN CỐ VẤN

Ban cố vấn chuyên môn cao cấp MB PHARMA

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tiến sĩ Hoàng Thu Nga


Tiến sĩ Dinh dưỡng học – Viện dinh dưỡng quốc gia
Tiến sĩ đã thực hiện rất nhiều công trình nghiên cứu
về dinhdưỡng cấp Nhà Nước.

Pgs, Tiến sĩ Đinh Duy Kháng

NCV cao cấp, Nguyên P. GĐ PTN Trọng điểm
Công Nghệ GEN, Nguyên TP vi sinh vật
học phân tử, Viện CNSH – Viện HLKH & CN
Việt Nam

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Thu

Nguyên GD Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Hà Đông
Bác Sỹ Cao Cấp Chuyên Khoa II – Y Học Cổ Truyền.
Nguyên chủ tịch Hội châm cứu.